PUG, PUZ, PUD

PUG -Plan Urbanistic General, este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului și de dezvoltare a localitătilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de bază și cuprinde analiza, reglementări și regulamentări local de urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unității de bază (suprafețe din intravilan, cât și din extravilan).

Prin PUG-ul sunt stabilite norme generale, pe baza cărora se elaborează mai apoi în detaliu, la scară mai mică, PUZ-urile și apoi PUD-urile. Partea tehnică a unui PUG se întocmește de către topograf prin măsurarea tuturor elementelor de planimetrie din teren, se întocmește o documentatie care se depune spre aprobare la OCPI.

PUZ – plan urbanistic zonal este un proiect care are caracter de reglementare specifică, detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate funcţiunile: locuire, servicii, producţie, circulaţie, spaţii verzi, instituţii publice, etc.) şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localităţii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acţiunile, priorităţile, reglementările de urbanism (permisiuni şi restricţii) necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi conformarea construcţiilor din zona studiată (PUZ-ul reprezintă o fază premergătoare realizării investiţiilor, prevederile acestuia realizându-se etapizat în timp, în funcţie de fondurile disponibile).

De asemenea, ca si in cazul PUG –urilor, si in cazul PUZ –urilor partea tehnică se întocmeste de către topograf prin măsurarea tuturor elementelor de planimetrie din teren, se întocmește o documentație care se depune spre aprobare la OCPI.

PUD – plan urbanistic de detaliu, se întocmește fie când acest lucru este prevăzut în Regulamentul Local de Urbanism (RLU), fie atunci când, din diverse motive, regulamentul nu se poate aplica, anumite proprietăți ale amplasamentului fiind diferite de cele propuse de RLU.
PUD-uri se întocmesc și în cazul în care investitia preconizări diferă de prevederile RLU. PUD-ul conține normele pe care trebuie să le respecte o construcție într-o anumită zonă: înălțimea maximă, procentul din teren ocupat de constructie (POT), coeficientul de ocupare a terenului (CUT), retragerile minime admise, destinație (locuinte, birouri, comerț, industrie etc.).

Alte servicii pe care le oferim

Inginer topograf specilist autorizat categoria C/seria autorizației RO-IS- F Nr. 0121/12.07.2012

Cărți funciare

Proiectare construcții

Certificat energetic

Studiu geotehnic

Cadastru

Fond funciar

Măsurători cu drona

De ce să ne alegi

Experiență

Peste 9 ani experiență în topografie și cadastru.

Rapiditate

Rapiditatea înseamnă calitate si respectarea cu strictețe a legislației în vigoare.

Calitate

Întocmim documentatii făcute corect, profesionist, cu o verificare minuțioasă.

Cere o ofertă

Dacă aveți nevoie de consultanță tehnică, evaluarea unei lucrări sau orice altă solicitare, ne puteți transmite un mesaj utilizând formularul de mai jos. Vom reveni în cel mai scurt timp.