Politică de confidențialitate
In vederea respectarii cerințelor Regulamentului General pentru Protecția Datelor (GDPR) personalul PFA FARCAS RADU C va respecta cerintele europene privind respectarea datelor cu caracter personal si integritatea datelor informatice, in sensul ca fiecare angajat va fi direct raspunzator pentru acest aspect.
Se interzice cu desavarsire folosirea datelor cu caracter personal ale clientilor firmei sau datelor informatice, programe de calculator, parole interne, etc- decat in strict in scopul prelucrarii acestor date in interes de serviciu.
Dorim să fim pregătiți pentru a satisface toate cerințele privind securitatea datelor personale.
PFA FARCAS RADU C a început procesul de schimbare prin îmbunătățirea modului de lucru pentru a putea asigura un nivel ridicat de protecție a informațiilor deținute.
GDPR este Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

1. CONFIDENȚIALITATEA

Confidențialitatea și protecția datelor dvs. cu caracter personal este unul dintre angajamentele noastre la PFA FARCAS RADU C.
Prin urmare, ne străduim să prelucrăm datele personale în conformitate cu principiile definite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 (“GDPR”) privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare, date din acte de stare civila, date din acte de proprietate.
Această politică de confidențialitate și protecție a datelor personale privește datele partenerilor noștri, ale altor persoane care ne contactează și vizitează, precum și ale reprezentanților acestora, potențiali angajați, colaboratori etc. și se aplică atât datelor colectate prin intermediul paginii web www.topografiasiasi.ro, cât și tuturor celorlalte date cu caracter personal colectate prin e-mail sau în format fizic (hârtie).

  Politica de confidențialitate și protecție a datelor personale descrie:

 • scopurile pentru care colectăm și folosim datele dvs. personale;
 • motivele pentru prelucrarea datelor pentru aceste scopuri;
 • categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm;
 • durata prelucrării acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
 • cui putem dezvălui datele personale,

informații pe care sperăm să vi le transmitem în mod transparent și ușor de citit, pentru a înțelege ce dorim să vă comunicăm.
De asemenea, veți afla și cum ne puteți contacta dacă aveți întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale, întrebări la care ne vom bucura să vă răspundem. Vă rugăm să citiți și politica noastră despre cookie-uri, din care veți afla în ce fel folosește PFA FARCAS RADU C cookie-urile și alte tehnologii similare.

2. SCOPURILE, TEMEIURILE PRELUCRĂRII ȘI CATEGORIILE DE DATE PERSONALE PRELUCRATE

În contextul interacțiunii cu PFA FARCAS RADU C, vă putem supune – în calitate de persoană fizică – activităților de prelucrare a datelor pe care le efectuăm.

  Prin urmare, utilizăm datele dvs. personale în următoarele cazuri:

 • gestiune economico-financiară și administrativă;
 • evidența populației și stare civilă;
 • registratură;
 • emitere autorizații/licențe;
 • fond funciar;
 • urbanism și amenajarea teritoriului;
 • arhivă;
 • registratură;
 • statistică.
 • Dacă sunteți consumator de servicii publice de la PFA FARCAS RADU C
 • Furnizarea serviciilor de cadastru/fond funciar

Folosim datele dumneavoastră personale relevante pentru a furniza serviciile de cadastru/fond funciar solicitate de la noi. Colectăm aceste date fie direct de la dumneavoastră sau de la alte instituții ale Statului Român. Seturile de date personale pe care le colectăm sunt precizate în mod specific în legislație. Aceste seturi de date conțin datele de identificare și documente justificative care susțin cererea pentru serviciul solicitat. Ne bazăm în acest caz pe obligația legală ca temei al prelucrării datelor personale.

 • Comunicarea cu dumneavoastră Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dumneavoastră, în situația în care furnizați informații de contact (adresă de email sau număr de telefon). În acest caz, ne bazăm pe consimțământ explicit colectat ca temei al prelucrării datelor personale.
 • Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege, în general, și de obligațiile noastre ca furnizor de servicii de cadastru/fond funciar, în mod special, in vederea intocmirii de documente de geodezie sau fond funciar.

Putem prelucra unele dintre datele dvs. personale în contextul îndeplinirii sarcinilor contractuale prevazute in contractual pe care il semnam cu dumneavoastra.