Fond Funciar

Ce reprezintă fondul funciar?

Fondul funciar reprezintă totalitatea activităților desfășurate de instituțiile statului român în vederea acordării dreptului de proprietate public sau privat.

Un rol important în emiterea/rectificarea titlului de proprietate, act prin care sunt reconstituite / constituite drepturile de proprietate a terenurilor în baza legilor fondului funciar îl are Comisia locală de fond funciar a unei comune/oraș.
Pentru a facilita întocmirea documentație de emitere/rectificare a titlurilor de proprietate vă stăm la dispoziție prin identificarea corecta a identificatorilor cadastrali (tarla si parcela cu categorie de folosinta) pentru titlurile de proprietate deja întocmite, efectuarea de măsuratori în teren , întocmirea prcesului verbal de punere în posesie/rectificativ, întocmirea planurilor de încadrare în zonă a imobilelor, întocmirea planurilor de amplasament ( PAD ). Aceste documente se depun de catre proprietar la primaria comunei/orasului in vederea corectarii/rectificarii titlurilor de proprietate intocmite gresit.

Alte servicii pe care le oferim

Inginer topograf specilist autorizat categoria C/seria autorizației RO-IS- F Nr. 0121/12.07.2012

Autorizare construcții securitate la incendiu

Cadastru

Cărți funciare

Certificat energetic

Fond funciar

Măsurători cu drona

Proiectare construcții

PUG, PUZ

Scanare topografică 3D

Studiu geotehnic

Trasare conducte: gaz, apă, canal, canalizare și apă

Urmărire specială construcții

De ce să ne alegi

Experiență

Peste 9 ani experiență în topografie și cadastru.

Rapiditate

Rapiditatea înseamnă calitate si respectarea cu strictețe a legislației în vigoare.

Calitate

Întocmim documentatii făcute corect, profesionist, cu o verificare minuțioasă.

Cere o ofertă

Dacă aveți nevoie de consultanță tehnică, evaluarea unei lucrări sau orice altă solicitare, ne puteți transmite un mesaj utilizând formularul de mai jos. Vom reveni în cel mai scurt timp.