Peste 12 ani experiență în topografie și cadastru

Realizăm măsurători de calitate și precizie persoanelor fizice cât și firmelor.
Desfășurăm activități de consultanță de cadastru și fond funciar la primării de peste 6 ani.

Servicii pe care le oferim

Inginer topograf specilist autorizat categoria C/seria autorizației RO-IS- F Nr. 0121/12.07.2012

Autorizare construcții securitate la incendiu

Cadastru

Cărți funciare

Certificat energetic

Fond funciar

Măsurători cu drona

Proiectare construcții

PUG, PUZ

Scanare topografică 3D

Studiu geotehnic

Trasare conducte: gaz, apă, canal, canalizare și apă

Urmărire specială construcții