Certificat energetic

Atunci cănd vrem să vindem sau să închiriem o construcție conform Legii 372/2005 este obligatoriu prezentării Certifictului de Performanță Energetică (CPE ). Acest certificat energetic reprezintă un document tehnic prin care se atestă performanțele energetice a clădirii.
Certificatul energetic conține informații cu privirea la principalele caracteristice ale construcței și a instalației aferente acesteia cum ar fi modul de încălzire, apa caldă, climatizare, ventilația naturală sau mecanică. Pornind de la aceste caracteristici ale construcției prin certifcatul energetic se face o încadrare în clase de performanță energetică și de mediu , acordându-se astfel construcției o notă energetică prin care se face astfel o atestare a consumului real de energie.
Datorită certificatului energetic putem astfel cumpăra sau închiria o construcție/locuință cu un consum energetic redus ceea ce implicit înseamnă costuri de întreținere reduse .
Certificarea şi auditarea energetică a clădirilor se realizează de către auditorii energetici pentru clădiri, atestaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de autoritate competentă în domeniul construcţiilor.

Alte servicii pe care le oferim

Inginer topograf specilist autorizat categoria C/seria autorizației RO-IS- F Nr. 0121/12.07.2012

Cărți funciare

Proiectare construcții

Studiu geotehnic

Cadastru

Fond funciar

PUG, PUZ

Măsurători cu drona

De ce să ne alegi

Experiență

Peste 9 ani experiență în topografie și cadastru.

Rapiditate

Rapiditatea înseamnă calitate si respectarea cu strictețe a legislației în vigoare.

Calitate

Întocmim documentatii făcute corect, profesionist, cu o verificare minuțioasă.

Cere o ofertă

Dacă aveți nevoie de consultanță tehnică, evaluarea unei lucrări sau orice altă solicitare, ne puteți transmite un mesaj utilizând formularul de mai jos. Vom reveni în cel mai scurt timp.