Proiectare construcții

Autorizația de construcție reprezintă actul emis de Primărie ce dă dreptul proprietarului terenului să înceapă construcția clădirii și se obține după depunerea actelor menționate în certificatulde urbanism. Valabilitatea unui autorizații de construcție este între 1-2 ani și se poate prelungi.

Orice teren , pe care urmează să se realizeze o construcție, îi sunt impuse o serie de condiții ce țin de geometria terenului ( retrageri obligatorii, procent maxim de ocupare a terenului-POT, coeficient de utilizarea aterenului – CUT, înalțimea maximă, aliniere la cornise sau la fronturi construite existente funcționale), legale (dreptul de servitute, cale de acces ), tehnice ( calitatea terenului de fundare ).

Pentru a facilita obținerea autorizației de construcție vă stăm la dispoziție pentru obținerea extrasului de carte funciară, întocmirea planului de situație, întocmirea planului de încadrare în zonă si intocmirea proiectului de catre proiectant/arhitect.

Pentru constructiile mai noi de anul august 2001 este necesara intocmirea proiectului constructiei de catre inginerul proiectant, respectiv obtinerea autorizatiei de constructie, apoi intocmirea de catre primarie la cererea proprietarului a procesului verbal de receptie. Dupa intocmirea procesului verbal de receptie proiectantul solicita primariei certificatul de atestare a constructiei, act necesar pentru inscrierea unei constructii noi in cartea funciara (carte funciara care deja era intocmita pe teren).

Alte servicii pe care le oferim

Inginer topograf specilist autorizat categoria C/seria autorizației RO-IS- F Nr. 0121/12.07.2012

Cărți funciare

Certificat energetic

Studiu geotehnic

Cadastru

Fond funciar

PUG, PUZ

Măsurători cu drona

De ce să ne alegi

Experiență

Peste 9 ani experiență în topografie și cadastru.

Rapiditate

Rapiditatea înseamnă calitate si respectarea cu strictețe a legislației în vigoare.

Calitate

Întocmim documentatii făcute corect, profesionist, cu o verificare minuțioasă.

Cere o ofertă

Dacă aveți nevoie de consultanță tehnică, evaluarea unei lucrări sau orice altă solicitare, ne puteți transmite un mesaj utilizând formularul de mai jos. Vom reveni în cel mai scurt timp.