Cadastru

Cadastru reprezintă o evidență a imobilelor de pe raza unei unități teritoriale administrative (UAT=comuna). O evidență concretizată în baza cărții funciare ce formează împreună o bază de date unitară în care sunt stocate informații tehnice, economice și juridice. Imobilele identificate și măsurate fiind înscrise în documentații cadastrale, ce pun la dispoziție celor interesați, date reale cu privire la bunurile imobile (imobil= teren sau teren cu constructii/bloc/apartament).

Activitatea de cadastru poate fi sporadic sau sistematic.

Cadastru sporadic se realizează prin măsurarea la cererea de către proprietari a fiecărui imobil de pe raza unei unități administrativ teritoriale , obiectiv finalizat prin deschiderea cărții funciare sau actualizarea unei cărți funciare deja existente care s-a întocmit înainte de anul 2009, de când cartea funciară cuprinde si reprezentarea pe sol (geosfera) a formei imobilului/teren în coordonate Stereo 70 . Costurile înscrierii in cartea funciară fiind suportate în acest caz de către proprietar/proprietari.
Cadastru sistematic se realizează în prezent de către Unitătile Administrativ Teritoriale în colaborare cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Acesta este realizat la nivelul unui sector cadastral sau la nivelul întregii unități adminstrativ tertoriale și presupunerea realizarea măsurătorilor tuturor imobilelor, identificarea tuturor proprietarilor și deschiderea de cărți funciare. Înscrierea imobilelor în sistemul național de evidență a cărții funciare prin cadrul programului național de înregistrare sistematică a imobilelor ( PNCFF) neimplicând nici un cost din partea proprietarului/proprietarilor.

Alte servicii pe care le oferim

Inginer topograf specilist autorizat categoria C/seria autorizației RO-IS- F Nr. 0121/12.07.2012

Cărți funciare

Proiectare construcții

Certificat energetic

Studiu geotehnic

Fond funciar

PUG, PUZ

Măsurători cu drona

De ce să ne alegi

Experiență

Peste 9 ani experiență în topografie și cadastru.

Rapiditate

Rapiditatea înseamnă calitate si respectarea cu strictețe a legislației în vigoare.

Calitate

Întocmim documentatii făcute corect, profesionist, cu o verificare minuțioasă.

Cere o ofertă

Dacă aveți nevoie de consultanță tehnică, evaluarea unei lucrări sau orice altă solicitare, ne puteți transmite un mesaj utilizând formularul de mai jos. Vom reveni în cel mai scurt timp.