Studiu geotehnic

Pentru construcția unui imobil cu destinație rezidențială este necesară executarea unuia sau mai multor foraje pe terenul pe care va fi amplasată construcția, prelevarea probelor de pământ și de apă (dacă este cazul), analiza în laborator a probelor de pământ și apă, precum și întocmirea memoriului geotehnic.

Urmatoarele informații trebuie precizate în cazul în care doriți un studiu geotehnic:

  • amprenta la sol a construcției;
  • suprafața terenului pe care va fi amplasată casa;
  • înclinația terenului;
  • apropierea terenului de apă (lac, pârâu, râu);
  • pereți comuni cu cladiri existente;
  • regimul de înalțime al clădirii (subsol, demisol, parter și număr de etaje)- locația geografică exactă unde va fi construită casa;

Documente necesare:

  • act de proprietate;
  • certificat de urbanism;
  • plan de încadrare în zonă;
  • memoriu tehnic de arhitectură (eventual);