Fond funciar


Întocmire schiță cadastrală în vederea emiterii / rectificării titlurilor de proprietate – conform 0700 ANCPI

Activitățile de emitere/rectificare titluri de proprietate se efectuează conform prevederilor Hotărârii nr. 294/ 22.09.2016 a Instituției Prefectului Județului Iași.


Consultanță primării fond funciar

Activitățile de emitere/rectificare titluri de proprietate se efectuează conform prevederilor Hotărârii nr. 294/ 22.09.2016 a Instituției Prefectului Județului Iași.