NEW – PUG, PUZ, PUD

Echipa formata din 3 ingineri topografi, 2 arhitecti si un proiectant, depunem oferta pe SEAP pentru întocmire PUG

P.U.G.

Art. 263. Documentaţia topografică pentru recepţia suportului topografic al PUG, cuprinde:

a) borderoul;
b) dovada achitării tarifelor legale;
c) cererea de recepţie;
d) copia avizului de începere a lucrării;
e) inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune ce vor defini limita intravilanului propus, în format digital, obţinute în urma măsurătorilor sau a ortofotoplanului;
f) calculul analitic al suprafeţei unităţii administrativ-teritoriale, precum şi al suprafeţei existente şi propuse a fiecăruia dintre intravilanele componente;
g) memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, preciziile obţinute, suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale (în ha), suprafaţa intravilanului existent şi propus, calculată din coordonatele punctelor de contur;
h) descrierea limitei intravilanului propus, în format analogic şi digital;
i) planul topografic (în format analogic şi digital – dxf) la o scară convenabilă (scara 1:5.000-1:1.000 sau, în cazuri speciale, 1:10.000), astfel încât să cuprindă limita unităţii administrativ-teritoriale, limita vechiului intravilan, propunerea pentru limita intravilanului nou;
j) fişierul .cpxml.

P.U.Z.

Art. 264. Documentaţia pentru recepţia suportului topografic al PUZ, cuprinde:
a) borderoul;
b) dovada achitării tarifelor legale;
c) cererea de recepţie;
d) copia avizului de începere a lucrării;
e) certificatul de urbanism pentru aprobarea investiţiei;
f) inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita puz- ului, în format digital;
g) calculul analitic al suprafeţei delimitate prin puz;
h) memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, preciziile obţinute, suprafaţa pe care se execută lucrarea (în ha);
i) planul topografic (în format analogic şi digital – dxf), scara 1:5.000-1:500, pe care se vor evidenţia limitele puz- ului şi limitele imobilelor din interiorul puz cărora le-au fost acordate numere cadastrale;
j) planul de încadrare în zonă, la o scară convenabilă, pe care se va evidenţia limita puz faţă de limita intravilanului existent, în cazul puz- urilor executate în extravilan;
k) fişierul .cpxml.

Obținerea de certificat energetic

Certificatul Energetic (Certificatul de Performanta Energetica) este un document tehnic cu caracter informativ, care atesta performanta energetica a cladirii prin compararea acesteia cu cladirea de referinta stabilita prin metodologie , precum si incadrarea cladirii intr-o clasa de performanta energetica. (definitia din Metodologia MC-001/2006)

Certificatul a devenit obligatoriu la vanzarea sau inchirierea unui imobil in Romania.

Certificatul de Performanta Energetica se poate obtine de la Auditorii Energetici Atestati de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.

Majoritatea cladirilor din Romania, spre exemplu blocurile de locuinte vechi, se incadreaza in clasa energetic a C sau D. Trebuie mentionat ca aceste clase energetice sunt de la G (foarte slab) pana la A (clasa energetica superioara ), dupa modelul aparatelor electrocasnice.

Cum decurge o autorizare?

Demersurile sunt relative simple. Cu un vraf de acte, proprietarul se prezinta la un certificator autorizat care va intocmi un Certificat de Performanta Energetica si va dispune si un set de masuri necesare pentru a imbunatatii calitatea energetica a cladirii.

Cat dureaza si cat costa un certificat energetic?

O asemenea certificare dureaza maxim o saptamana de la depunerea completa a dosarului.

Preturile medii pe piata sunt de 2-3-4 euro/ mp la care se adauga TVA. Astfel, pentru un apartament de 2 camere cu suprafata de cca 60 mp, pretul unei certificari ajunge la aproximativ 300 ron tva inclus. Acest cost este suportat de catre proprietarul cladirii, adica cel care doreste sa vanda.

Pentru o casa: cca 400-700 ron, în funcție de volum și suprafață.

Pasii pentru obtinerea unui certificat energetic

Primul pas pe care trebuie sa il faca un proprietar este sa adune actele (lista o gasiti mai jos), dupa care trebuie sa contacteze o firma autorizata. Firma preia documentatia si face o vizita la adresa respectiva, pentru a verifica toate aspectele necesare la fata locului. Dupa acest pas, in termen de trei zile se elibereaza Certificatul de Performanta Energetica” , ne-a declarat Dan Sumalan, administratorul S.C. Shumicon S.R.L. din Cluj, companie care se ocupa cu eliberarea acestor certificate.

In urma certificarii, firmele va pot oferi si o parte de audit cu recomandari pentru optimizarea performantelor energetice actuale.

Ce acte sunt necesare?

-Plan situatie – cu incadrarea cladirii in functie de punctele cardinale si vecinatati
-Planurile – subsol, parter, nivele curente
-Sectiuni- longitudinale, transversale
-Detalii constructive: pereti, terasa, pod, pardoseala peste sol, subsol, etc
-Fisa tehnica Termopane
-Tip de incalzire – detalii despre instalatia de incalzire

Blocurile construite inainte de 1989 se incadreaza in clasele energetice D si C. “Daca blocul este anvelopat integral cu polistiren de grosime 10-15 cm, sunt puse geamuri termopan, este orientat catre Sud iar apartamentul este situat pe mijloc (nu are decat un perete afara), poate sa ajunga si la Clasa Energetica A”.

Studiu geotehnic

Pentru construcția unui imobil cu destinație rezidențială este necesară executarea unuia sau mai multor foraje pe terenul pe care va fi amplasată construcția, prelevarea probelor de pământ și de apă (dacă este cazul), analiza în laborator a probelor de pământ și apă, precum și întocmirea memoriului geotehnic.

Urmatoarele informații trebuie precizate în cazul în care doriți un studiu geotehnic:

 • amprenta la sol a construcției;
 • suprafața terenului pe care va fi amplasată casa;
 • înclinația terenului;
 • apropierea terenului de apă (lac, pârâu, râu);
 • pereți comuni cu cladiri existente;
 • regimul de înalțime al clădirii (subsol, demisol, parter și număr de etaje)- locația geografică exactă unde va fi construită casa;

Documente necesare:

 • act de proprietate;
 • certificat de urbanism;
 • plan de încadrare în zonă;
 • memoriu tehnic de arhitectură (eventual);

Proiectare construcții civile și industriale

Proiectare hale industriale, comerț, birouri, locuințe, PUD, PUZ, PUG.

Consiliere pentru alegerea terenului potrivit, amplasarea optimă în sit față de punctele cardinale, vecinatăți, rețele edilitare și contextul vecin.

Activitatea de arhitectură, proiectare hale industriale, urbanism, documentații urbanism, arhitectură locuințe, arhitectură clădiri, arhitectură birouri, proiectare.

Obținerea de certificate de urbanism și/sau autorizație de construcție

Oferim servicii de calitate la cele mai mici prețuri pentru:

 • Obținere certificat de urbanism;
 • Obținere avize (mediu, E-on, Salubris, etc.);
 • Obținerea Autorizației de construire – DTAC (prezentarea 3d a clădirii, plan de situație, planurile tuturor nivelelor + acoperiș, fațade, secțiuni, plan fundații, detalii fundații);
 • Obținerea autorizație de desființare (relevee pentru toate nivelele + acoperiș, fațade, secțiuni);
 • Proiect tehnic (planșe cuprinzând detaliile de execuție, cantități de materiale, devize);
 • Asistență tehnică pe șantier;

Echipa noastră are experiență și capacitatea de a face față celor mai complexe cerințe. Pentru noi fiecare proiect este o provocare, iar implicarea noastră este totală, având în echipă un inginer constructor, un proiectant, un inginer geodez și un arhitect.

Proiectarea asistată pe calculator ne permite abordarea de proiecte de diferite dimensiuni/complexități și realizarea lor în termen foarte scurt.

Prezentarea de imagini 3D realiste aduce posibilitatea beneficiarilor noștri de a vizualiza rezultatul final încă din faza de proiect (vezi randare casă).

În realizarea unui proiect de specialitatate problemele nu pot fi tratate individual, ele trebuie să conlucreze pentru a defini un tot unitar.

Firma noastra, împreună cu colaboratorii săi, asigură în acest scop proiectare pentru activități geodezice, geotehnice, de structură și arhitectură.

Cadastru / Topografie oferite de Topograf Iași

Desfășurăm activități de cadastru, intabulare, carte funciară, topografie, geodezie, cartografie, măsurători terestre, parcelare terenuri, dezmembrare terenuri, comasare terenuri, alipire terenuri, expertiză judiciară, servicii cadastrale, număr cadastral.

De asemenea relevee apartamente, relevee construcții, ridicare topografică, ridicări topografice Iași, planuri de situație, urbanism Iași, documentații cadastrale, carte funciară, măsurători topografice, măsurători cadastrale, cadastru imobiliar, cărți funciare case, cadastru apartamente, cărți funciare birouri, cărți funciare spații comerciale.